Sök

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls den 4 april, 2017, i Stockholm. Nedan är en kort sammanfattning. Relaterade dokument finns i årsstämmoarkivet, se länk till höger.

Skanskas årsstämma hölls den 4 april, 2017, i Stockholm.

Catherine Marcus valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Hans Biörck. Stämman omvalde även EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Bland annat godkände stämman en utdelning med 8,25 kronor per aktie för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.

Relaterade dokument i årsstämmoarkivet

Information om årsstämman 2017 finns i Årsstämmoarkivet.

Senast uppdaterad: 2017-04-05

Relaterat pressmeddelande

Årsstämmoarkiv

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Årsstämmoarkiv