Sök

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 hölls den 13 april, 2018, i Stockholm. Nedan är en kort sammanfattning. Relaterade dokument finns i årsstämmoarkivet.

Skanskas årsstämma hölls den 13 april, 2018, i Stockholm.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Hans Biörck, Nina Linander, Fredrik Lundberg, Charlotte Strömberg, Pär Boman, Jayne McGivern och Catherine Marcus.

Till styrelsens ordförande omvaldes Hans Biörck. Stämman omvalde även Ernst & Young som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Maboon.

Bland annat godkände stämman en utdelning med 8,25 kronor per aktie för 2017 i enlighet med styrelsens förslag.

Dokument i årsstämmoarkivet

Dokument från årsstämman 2018 finns i Årsstämmoarkivet.

Relaterat pressmeddelande

Årsstämmoarkiv

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Årsstämmoarkiv