Sök

Årsstämma 2019

Årsstämma för Skanska AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00 CET på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 28 mars 2019 ska skriftligen begära detta hos styrelsen under adress:

Skanska AB (publ)

Attn: Chefsjuristens kontor

Warfvinges väg 25

112 74 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 7 februari 2019.