Sök

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 kommer att äga rum torsdagen den 26 mars 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Skanska AB:s styrelse på följande adress eller via e-post:

Skanska AB
Styrelsen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast torsdagen den 6 februari 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman.

Årsstämmoarkiv

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Årsstämmoarkiv