Sök

Årsstämma 2021

Skanskas årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 30 mars 2021. Skanska planerar att hålla årsstämman i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4.

Skanska följer noga utvecklingen kring Covid-19 pandemin och följer föreskrifter och råd från relevanta nationella myndigheter och internationella organ, såsom WHO och Folkhälsomyndigheten.

Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till Skanskas styrelse på följande adress eller via e-post:

Skanska AB
Styrelsen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 9 februari 2021. Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas till bolaget i förväg via e-post till följande e-postadress: Contact.

Valberedning inför årsstämman 2021

Läs om Skanskas valberedning inför årsstämman 2021 samt hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen och tidpunkt när förslag ska ha inkommit till valberedningen för att kunna behandlas av valberedningen.

Valberedning