Sök

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Beslut tas vid årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag genom att kontakta valberedningen i god tid före stämman.

Valberedningens uppgifter

2013 gav årsstämman styrelsens ordförande mandat att inför varje årsstämma låta de fyra röstmässigt största aktieägarna utse var sin representant till valberedningen där även styrelseordföranden ingår.

I enlighet med årsstämmans beslut, sammankallar styrelsens ordförande valberedningen inför årsstämman.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot ska valberedningen bl. a. enligt Svensk kod för bolagsstyrning ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m. Förslagen beslutas om vid årsstämman.

Valberedningen 2017-2018

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2018 i Skanska AB har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
  • Bo Selling, Alecta
  • Lars-Åke Bokenberger, AMF
  • Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningen 2018-2019

Under hösten 2018 kommer en ny Valberedning att utses. För frågor avseende Valberedningen kontakta:

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Kontakta Valberedningen

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

Maila valberedningen