Sök

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Beslut tas vid årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag genom att kontakta valberedningen i god tid före stämman.

Valberedningens uppgifter

2018 gav årsstämman styrelsens ordförande mandat att inför varje årsstämma låta de fyra röstmässigt största aktieägarna utse var sin representant till valberedningen där även styrelseordföranden ingår.

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. I samband med att valberedningen föreslår en styrelseledamot ska valberedningen bl. a. enligt Svensk kod för bolagsstyrning ange huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m. Förslagen beslutas om vid årsstämman 2020.

Valberedningen 2019-2020

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 i Skanska AB har följande sammansättning:

  • Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
  • Bo Selling, Alecta
  • Lars-Åke Bokenberger, AMF
  • Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2020 och senast den 31 december 2019 för att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Valberedningsinstruktion

Kontakta Valberedningen

Skanska AB
Valberedningen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
SE-112 74 Stockholm
Sverige

Maila valberedningen