Sök

Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler och bestämmelser som reglerar bolagets verksamhet. Bolagsordningen antas av bolagsstämman. Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar bolagsordningens innehåll.

Skanska AB:s bolagsordning ändrades senast på årsstämman 2024.

Ladda ner bolagsordningen

Skanska AB:s bolagsordning (PDF)