Sök

Bolagsordning

På denna sida hittar du Skanskas gällande bolagsordning, fastställd vid årsstämman 2021.

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet, och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Där framgår bland annat följande:

  • vilken verksamhet bolaget ska bedriva
  • styrelsens storlek och säte
  • aktiekapitalets storlek
  • föreskrifter om olika aktieslag (A- och B-aktier)
  • konvertering av aktier
  • antalet aktier
  • hur bolagsstämman sammankallas

Se fullständiga bolagsordningen

Skanska AB:s bolagsordning blev antagen vid konstituerande bolagsstämma den 25 februari 1887. Den blev ändrad senast på årsstämman den 30 mars 2021. 

Skanska AB:s bolagsordning (PDF)