Sök

Bolagsordning

På denna sida hittar du Skanskas gällande bolagsordning, fastställd vid årsstämman 2016. Denna innehåller grundläggande uppgifter om företaget, såsom vilken verksamhet det ska bedriva, antal aktier samt konvertering av aktier.


Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet, och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Där framgår bland annat följande:

  • vilken verksamhet bolaget ska bedriva
  • styrelsens storlek och säte
  • aktiekapitalets storlek
  • föreskrifter om olika aktieslag (A- och B-aktier)
  • konvertering av aktier
  • antalet aktier
  • hur bolagsstämman sammankallas

Den fullständiga bolagsordningen, ändrad vid senaste bolagsstämman den 6 april 2016, finns tillgänglig nedan.

Skanska AB:s bolagsordning 2016 (PDF)

Senast uppdaterad: 2015-03-16

Senaste årstämman

Senaste årsstämman hölls den 4 april 2017 i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämmoarkiv

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Årsstämmoarkiv