Sök

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Under årsstämman 2020 betonade VD och koncernchef Anders Danielsson att Skanska trots rådande extraordinära omständigheter till följd av COVID-19 har en stark grund.. Detta tack vare företagets engagerade och värdedrivna ledning och medarbetare, starka fokus på hälsa och säkerhet samt dess aktiva arbete med att vara en en hållbar aktör som driver branschen framåt.

På grund av försiktighetsåtgärder med anledning av COVID-19 hölls årsstämman i en enklare form med kortade anföranden av styrelseledamoten Pär Boman och VD och koncernchefen Anders Danielsson, i Stockholm den 26 mars 2020. Aktieägare kunde delta via ombud. Presentationen och anförandet spelades in i förväg och finns tillgängligt ovan.

Årsstämmoarkiv

Här hittar du dokument såsom kallelser, VD-tal och protokoll från Skanskas bolagsstämmor sedan 2005.

Årsstämmoarkiv