Sök

Årsstämma 2021

Årsstämma i Skanska AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 30 mars 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat med stöd av tillfälliga lagregler att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Anföranden med styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson, där de bland annat svarar på några av de eventuella frågor som kan inkomma i förväg från aktieägarna, kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats under rubriken ”Koncernens styrning/Årsstämma 2021” den 30 mars 2021.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.