Sök

Årsstämma 2023

Årsstämma i Skanska AB (publ) ägde rum onsdagen den 29 mars 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning innan årsstämman.

Anföranden av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson finns tillgängliga nedan.