Sök

Årsstämma 2024

Årsstämma i Skanska AB (publ) ägde rum onsdagen den 27 mars 2024 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Aktieägare hade även möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning innan årsstämman.

Anföranden av styrelsens ordförande Hans Biörck och verkställande direktören Anders Danielsson finns tillgängliga nedan.