Sök

Årsstämma 2024

Skanskas årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 27 mars 2024. Skanska planerar att hålla årsstämman i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4. 

Förslag till ärenden och frågor på årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att lämna förslag till Skanskas styrelse på följande adress eller via e-post:

Skanska AB
Styrelsen
c/o Chefsjuristen
Warfvinges väg 25
112 74 Stockholm
Sverige

E-post: Contact

Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 7 februari 2024. Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor får frågorna gärna skickas till bolaget i förväg via e-post till följande e-postadress: Contact.

Valberedning inför årsstämman 2024

Läs om Skanskas valberedning inför årsstämman 2024 samt hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen och tidpunkt när förslag ska ha inkommit för att kunna behandlas av valberedningen.

Valberedning