Sök

Ledning

Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet. Verkställande direktören och de fem vice verkställande direktörerna bildar koncernledningsgruppen, Group Leadership Team (GLT).

Presentation av koncernledningsgruppens medlemmar


Bilderna nedan kan laddas ned i högupplöst format i respektive CV. 

Senast uppdaterad: 2021-01-25