Sök

Ledning

Den verkställande direktören (VD) och koncernchefen ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet. VD och koncernchefen och de fem Executive Vice Presidents bildar koncernledningsgruppen, Group Leadership Team (GLT).

Presentation av koncernledningsgruppens medlemmar


Bilderna nedan kan laddas ned i högupplöst format i respektive CV. 

Senast uppdaterad: 2023-01-04