Sök

Kirsi Mettälä


Befattning: vVD, Personaldirektör
Född: 1963
Anställd i Skanska: 1994

Ansvar affärsenhet/operativ enhet

-

Ansvar koncernstab/supportenhet

  • Personal

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2018

18 434 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

  • Bachelor of Business Administration, Haaga-Helia University of Applied Sciences
  • eMBA, Aalto Executive Education

Arbetslivserfarenhet

  • Vice VD, Personal och Kommunikation, Skanska Finland
  • Vice VD, Personalutveckling, BU Skanska Finland
  • HRD manager, Skanska Finland
  • HR specialist, Skanska Finland
  • Chefssekreterare till Finansdirektören, Skanska Finland
  • Chefssekreterare till Finansdirektören, Haka Corporation
  • Utbildningskoordinatör, Confederation of Finnish Industries