Sök

Kirsi Mettälä


Befattning: vVD, Personaldirektör
Född: 1963
Anställd i Skanska: 1994

Ansvar affärsenhet/operativ enhet

-

Ansvar koncernstab/supportenhet

 • Personal

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2017

13,902 B aktier

Styrelseuppdrag

 • Helsinki Region Chamber of Commerce, Ledamot
 • FIBS Finnish Business Society, vice Ordförande

Utbildning

 • Bachelor of Business Administration, Haaga-Helia University of Applied Sciences
 • eMBA, Aalto Executive Education

Arbetslivserfarenhet

 • Vice VD, Personal och Kommunikation, Skanska Finland
 • Vice VD, Personalutveckling, BU Skanska Finland
 • HRD manager, Skanska Finland
 • HR specialist, Skanska Finland
 • Chefssekreterare till Finansdirektören, Skanska Finland
 • Chefssekreterare till Finansdirektören, Haka Corporation
 • Utbildningskoordinatör, Confederation of Finnish Industries