Sök

Kirsi Mettälä


Befattning: Executive Vice President och Personaldirektör
Född: 1963
Anställd i Skanska: 1994

Ansvar koncernstab

 • Human Resources

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

27 671 B aktier

Styrelseuppdrag

 • FIBS (Finnish Business Society), Valberedning, styrelsemedlem
 • Handelshögskolan, Advisory Board, styrelsemedlem

Utbildning

 • Bachelor of Business Administration, Haaga-Helia University of Applied Sciences
 • eMBA, Aalto Executive Education

Arbetslivserfarenhet

 • Vice VD, Personal och Kommunikation, Skanska Finland
 • Vice VD, Personalutveckling, BU Skanska Finland
 • HRD manager, Skanska Finland
 • HR specialist, Skanska Finland
 • Chefssekreterare till Finansdirektören, Skanska Finland
 • Chefssekreterare till Finansdirektören, Haka Corporation
 • Utbildningskoordinatör, Confederation of Finnish Industries