Sök

Magnus Persson


Befattning: Executive Vice President, Finansdirektör
Född: 1976
Anställd i Skanska: 2006

Ansvar koncernstaber / operativ enhet

 • Finance

 • Reporting and Accounting

 • Financial Support and Analysis

 • Skanska Financial Services

 • Investor Relations

 • Information Technology

 • Internal Audit and Compliance

 • Asset Management

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

 • 62 736 B aktier

Styrelseuppdrag

 • Styrelseledamot, Solar Power Accelerator

Utbildning

 • Ph.D. in Business Economics, Uppsala Universitet
 • Master of Science in Business Economics, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • Chief Financial Officer, Skanska Sverige
 • Senior Vice President, Investor Relations, Skanska AB
 • Group Manager, Corporate Finance, Skanska AB
 • Head of Research & Analysis, Skanska Financial Services