Sök

Magnus Persson


Befattning: Executive Vice President och Finansdirektör
Född: 1976
Anställd i Skanska: 2006

Ansvar affärsenhet/operativ enhet

-

Ansvar koncernstab/supportenhet

 • Controlling
 • Ekonomi
 • Internrevision och Compliance
 • Investor Relations
 • Risk Management  
 • Skanska Financial Services
 • IT
 • Asset Management

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

20 984 B aktier

Styrelseuppdrag

-

Utbildning

 • Ph.D. in Business Economics, Uppsala University
 • Master of Science in Business Economics, Uppsala University

Arbetslivserfarenhet

 • Chief Financial Officer, Skanska Sweden
 • Vice VD, Investor Relations, Skanska AB
 • Group Manager, Corporate Finance, Skanska AB
 • Head of Research & Analysis, Skanska Financial Services