Sök

Revisorer

Ernst & Young AB utsågs som revisor i Skanska AB vid årsstämman 2017. Revisorerna rapporterar revisionsarbetet till styrelsen vid minst ett styrelsemöte per år.

Bolagets revisor

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i Skanska AB för tiden intill årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisor Hamish Mabon. 

Hamish Mabon

Uppdrag: Huvudansvarig auktoriserad revisor
Född: 1965
Andra uppdrag:

  • SCA AB
  • Husqvarna AB
  • ÅF AB
  • If Skadeförsäkring AB

Revisionsarbete rapporteras av på styrelsemöte

Bolagets revisorer är närvarande vid minst ett av styrelsens sammanträden varje år för att direkt till styrelsen rapportera sina iakttagelser från revisionsarbetet. Därvid träffar styrelsen revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen.

Senast uppdaterad: 2017-07-12

Relaterad information

Revisionskommittén studerar rapporterna från företagets externa revisorer.

Revisionskommittén

Hur rapportera misstänkt överträdelse

Misstänkta etiska överträdelser kan rapporteras av externa parter likväl som anställda genom vår Code of Conduct Hotline.