Sök

Ersättning till revisorer

Här presenteras ersättning till revisorer för revisionen av Skanska AB.

Tabellen visar information om arvoden och annan ersättning till revisorer.

Avgifter & annan ersättning till revisorer
  Ernst & Young AB
  2023
(SEK M)
2022
(SEK M)

Revisionsuppdrag

81

67

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2 2

Skatterådgivning

3

3

Övriga tjänster

1

1

Totalt

87

73