Sök

Ersättning till revisorer

Här presenteras ersättning till revisorer för revisionen av Skanska AB.

Tabellen visar information om arvoden och annan ersättning till revisorer.

 

Avgifter & annan ersättning till revisorer
  Ernst & Young AB
  2019
(SEK M)
2018
(SEK M)

Revisionsuppdrag

54

50

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

3

Skatterådgivning

3

2

Övriga tjänster

1

3

Totalt

60

58