Sök

Ersättning till revisorer

Här presenteras ersättning till revisorer för revisionen av Skanska AB.

Tabellen visar information om arvoden och annan ersättning till revisorer.

 

Avgifter & annan ersättning till revisorer
  Ernst & Young AB
  2018
(SEK M)
2017
(SEK M)
2016
(SEK M)

Revisionsuppdrag

50

49

46

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

 0

Skatterådgivning

2

1

3

Övriga tjänster

3

3

1

Totalt

58

58

50