Sök

Ersättning till revisorer

Vid årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i Skanska AB. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Hamish Mabon. 

För information om arvoden och annan ersättning till revisorer (E&Y och KPMG), se nedanstående tabell.

 

Avgifter & annan ersättning till revisorer
 Ernst & YoungKPMG
 2016
(SEK M)   
2015
(SEK M)
2016
(SEK M)
2015
(SEK M) 

Revisionsuppdrag

46

0

8

52

Skatterådgivning

3

0

1

6

Övriga tjänster

1

0

2

8

Totalt

50

0

11

66

Senast uppdaterad: 2017-04-21