Sök

Ersättning till revisorer

Här presenteras ersättning till revisorer för revisionen av Skanska AB.

Tabellen visar information om arvoden och annan ersättning till revisorer.

 

Avgifter & annan ersättning till revisorer
  Ernst & Young AB
  2021
(SEK M)
2020
(SEK M)

Revisionsuppdrag

54

54

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

1  

Skatterådgivning

5

3

Övriga tjänster

1

1

Totalt

61

58