Sök

Ersättning till revisorer

Här presenteras ersättning till revisorer för revisionen av Skanska AB.

Under 2017 avsåg Ernst & Youngs revisionsuppdrag för första gången ensamt hela koncernen då revisionen av Skanska Sverige för jämförelsåret 2016 utfördes gemensamt med KPMG.

Tabellen visar information om arvoden och annan ersättning till revisorer.

 

Avgifter & annan ersättning till revisorer
 Ernst & YoungKPMG
 2017
(SEK M)   
2016
(SEK M)
2017
(SEK M)
2016
(SEK M) 

Revisionsuppdrag

49

46

 

8

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

 0    

Skatterådgivning

1

3

 

1

Övriga tjänster

3

1

 

2

Totalt

58

50

0

11