Sök

Styrelse

Sedan årsstämman 2018 består styrelsen av sju stämmovalda ledamöter, samt tre ledamöter och två suppleanter utsedda av våra anställda (arbetstagarrepresentanter). Ingen av styrelsens ledamöter ingår i Skanskas ledning.

Presentation av styrelsens ledamöter