Sök

Styrelse

Sedan årsstämman 2022 består styrelsen av åtta stämmovalda ledamöter, samt tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av våra anställda (arbetstagarrepresentanter). Ingen av styrelsens ledamöter ingår i Skanskas ledning.

Presentation av styrelsens ledamöter