Sök

Styrelse

Styrelsen består av nio bolagsstämmovalda ledamöter, samt tre ledamöter och tre suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna (arbetstagarrepresentanter). Ingen av styrelsens ledamöter ingår i Skanskas koncernledning.

Presentation av styrelsens ledamöter