Sök

Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutar om arvoden till styrelsen. Nedan listas de arvoden som fastställdes vid senaste årsstämman.

Den senaste årsstämman, som hölls den 6 april 2016, beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

  • Styrelsens ordförande: 2 040.000 kr
  • Övriga styrelseledamöter: 680.000 kr
  • Ordföranden i styrelsens ersättningskommitté, : 110.000 kr
  • Ledamöter i styrelsens ersättningskommitté: 105.000 kr
  • Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 220.000 kr
  • Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 157.500 kr
  • Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 205.000 kr

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå.

Senast uppdaterad: 2017-04-19

Pressmeddelande med rapport från senaste årsstämman

Fler beslut som fattades vid senaste årsstämman.