Sök

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén utses av styrelsen att bereda styrelsens beslut rörande lön och övriga förmåner för verkställande direktören samt övriga medlemmar i koncernledningen.

Vad ersättningskommittén gör

Ersättningskommitténs huvuduppgift är att bereda styrelsens beslut rörande:

 • Anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning
 • Verkställande direktörens lön och övrig ersättning
 • Ersättnings-, pensions- och anställningsvillkor för medlemmar av koncernledningen
 • Incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar

Medlemmar i ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av:

 • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)

Ledamöterna utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet.

Kommitténs arbete 2021

Kommittén har under året haft sex sammanträden. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.

Viktiga frågor under året har bland annat varit:

 • Granskning av Skanskas program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare
 • Granskning och utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, liksom gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget
 • Granskning och förberedelse av ersättningsrapport för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2022 för godkännande
 • Granskning av ledande befattningshavares övriga uppdrag
 • Granskning och förberedelse av långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025 (Seop 6) för beslut i styrelsen och framläggande på årsstämman 2022 för godkännande