Sök

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén har som huvuduppgift att bereda styrelsens beslut rörande anställning av koncernledning samt generella incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar.

Vad ersättningskommittén gör

Ersättningskommittén har som huvuduppgift att bereda styrelsens beslut rörande:

  • Anställning av verkställande direktör och övrig koncernledning
  • Verkställande direktörens lön och övrig ersättning
  • Generella incitamentsprogram och granskar utfall av rörliga lönedelar

Kommittén fattar beslut om den övriga koncernledningens ersättnings-, pensions- och övriga anställningsvillkor.

Medlemmar i ersättningskommittén

Ersättningskommittén består av:

  • Hans Biörck, ordförande (styrelsemedlem sedan 2016)
  • John Carrig (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Jayne McGivern (styrelsemedlem sedan 2015)
  • Pär Boman (styrelsemedlem sedan 2015)
Senast uppdaterad: 2017-04-19