Sök

Projektkommittén

Projektkommittén har mandat att fatta beslut om enskilda projekt inom Skanskas tre verksamhetsområden.

Vad projektkommittén gör

Projektkommittén har utsetts av styrelsen att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda projekt inom Byggverksamhet, Kommersiell fastighetsutveckling och Bostadsutveckling, investeringar och avyttringar gällande Asset Management samt vissa projektfinansieringar.

Projekt som innehåller särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan kommittén hänvisa till styrelsen för dess beslut.

Medlemmar i projektkommittén

Kommittén består av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter och en arbetstagarrepresentant:

  • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
  • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
  • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)
  • Fredrik Lundberg (styrelseledamot sedan 2011)
  • Catherine Marcus (styrelseledamot sedan 2017)
  • Jayne McGivern (styrelseledamot sedan 2015)
  • Charlotte Strömberg (styrelseledamot sedan 2010)
  • Richard Hörstedt (ingen ersättning, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant sedan 2007)