Sök

Projektkommittén

Projektkommittén har mandat att fatta beslut om enskilda projekt inom Skanskas fyra verksamhetsområden.

Vad projektkommittén gör

Projektkommittén har utsetts av styrelsen att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda projekt inom Byggverksamhet, Kommersiell fastighetsutveckling och Bostadsutveckling, investeringar och avyttringar gällande Infrastrukturutveckling samt vissa projektfinansieringar.

Projekt som innehåller särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan kommittén hänvisa till styrelsen för dess beslut.

Medlemmar i projektkommittén

Kommittén består av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter och en arbetstagarrepresentant:

  • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
  • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
  • Nina Linander (styrelseledamot sedan 2014)
  • Fredrik Lundberg (styrelseledamot sedan 2011)
  • Jayne McGivern (styrelseledamot sedan 2015)
  • Charlotte Strömberg (styrelseledamot sedan 2010)
  • Catherine Marcus (styrelseledamot sedan 2017)
  • Richard Hörstedt (ingen ersättning, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant sedan 2007)