Sök

Projektkommittén

Projektkommittén har mandat att fatta beslut om enskilda projekt inom Skanskas tre verksamhetsområden.

Vad projektkommittén gör

Projektkommittén har utsetts av styrelsen att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda projekt inom verksamhetsgrenarna Byggverksamhet, Kommersiell fastighetsutveckling och Bostadsutveckling, samt vissa projektfinansieringar.

Projekt som innehåller särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan kommittén hänvisa till styrelsen för dess beslut.

Medlemmar i projektkommittén

Kommittén består av samtliga bolagsstämmovalda ledamöter och en arbetstagarrepresentant samt en suppleant (arbetstagarrepresentant):

  • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
  • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
  • Mats Hederos (styrelseledamot sedan 2022)
  • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)
  • Ann E. Massey (styrelseledamot sedan 2022)
  • Fredrik Lundberg (styrelseledamot sedan 2011)
  • Catherine Marcus (styrelseledamot sedan 2017)
  • Åsa Söderström Winberg (styrelseledamot sedan 2020)
  • Anders Rättgård (ingen ersättning, styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant sedan 2017)
  • Richard Hörstedt (suppleant för Anders Rättgård, ingen ersättning, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant sedan 2007)