Sök

Projektkommittén

Projektkommittén har mandat att fatta beslut om enskilda projekt, liksom om investeringar och desinvesteringar samt vissa projektfinansieringar.

Vad projektkommittén gör

Projektkommittén har styrelsens mandat att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda projekt inom Byggverksamhet, Kommersiell fastighetsutveckling och Bostadsutveckling, investeringar och avyttringar gällande Infrastrukturutveckling samt vissa projektfinansieringar.

Projekt som innehåller särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan kommittén hänskjuta till styrelsen för dess beslut.

Medlemmar i projektkommittén

Projektkommittén består av:

  • Hans Biörck, ordförande (styrelsemedlem sedan 2016)
  • Pär Boman (styrelsemedlem sedan 2015)
  • John Carrig (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Nina Linander (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Fredrik Lundberg (styrelsemedlem sedan 2011)
  • Jayne McGivern (styrelsemedlem sedan 2015)
  • Charlotte Strömberg (styrelsemedlem sedan 2010)
  • Catherine Marcus (styrelsemedlem sedan 2017)
  • Richard Hörstedt (ingen ersättning, styrelsemedlem sedan 2007)
Senast uppdaterad: 2017-04-19