Sök

Projektkommittén

Projektkommittén har mandat att fatta beslut om enskilda projekt inom Skanskas fyra verksamhetsområden.

Vad projektkommittén gör

Projektkommittén har utsetts av styrelsen att i styrelsens ställe fatta beslut om enskilda projekt inom verksamhetsgrenarna Byggverksamhet, Kommersiell fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Förvaltningsfastigheter, som kräver styrelsens godkännande, samt om vissa projektfinansieringar.

Projekt som medför särskilt stora eller ovanliga risker eller andra särskilda förhållanden kan kommittén hänvisa till styrelsen för dess beslut, och sådana remisser ska innehålla en rekommendation från kommittén.

Medlemmar i projektkommittén

Kommittén består av samtliga bolagsstämmovalda styrelseledamöter och en arbetstagarrepresentant:

 • Hans Biörck, ordförande (styrelseledamot sedan 2016)
 • Pär Boman (styrelseledamot sedan 2015)
 • Jan Gurander (styrelseledamot sedan 2019)
 • Mats Hederos (styrelseledamot sedan 2022)
 • Fredrik Lundberg (styrelseledamot sedan 2011)
 • Catherine Marcus (styrelseledamot sedan 2017)
 • Jayne McGivern (styrelseledamot sedan 2024)
 • Henrik Sjölund (styrelseledamot sedan 2024)
 • Åsa Söderström Winberg (styrelseledamot sedan 2020)
 • Anders Rättgård (ingen ersättning, styrelsesuppleant och arbetstagarrepresentant sedan 2017)
 • Richard Hörstedt (suppleant för Anders Rättgård, ingen ersättning, styrelseledamot och arbetstagarrepresentant sedan 2007)

Kommitténs arbete 2023

Under 2023 höll kommittén tolv möten. För mötesnärvaro, besök sidan Styrelsens arbete.