Sök

Revisionskommittén

Revisionskommittén har som huvuduppgift att biträda styrelsen med kontrollen av den ekonomiska rapporteringen. Kommittén utvärderar vidare kvaliteten i koncernens funktioner för rapportering, internrevision och riskhantering samt tar del av de externa revisorernas rapporter och synpunkter.

Vad revisionskommittén gör

Revisionskommittén har som huvuduppgift att biträda styrelsen med kontrollen av den ekonomiska rapporteringen och rapporteringsrutinerna, redovisningsprinciper samt uppföljning av revisionen av räkenskaperna för moderbolaget och koncernen. Kommittén utvärderar vidare kvaliteten i koncernens funktioner för rapportering, internrevision och riskhantering samt tar del av de externa revisorernas rapporter och synpunkter.

Bolagets externa revisorer är närvarande vid samtliga möten i revisionskommittén. Minst en gång per år träffar kommittén revisorerna utan att någon från bolagsledningen är närvarande.

Medlemmar i revisionskommittén

Revisionskommittén består av:

  • Charlotte Strömberg Ordförande (styrelsemedlem sedan 2010)
  • Hans Biörck (styrelsemedlem sedan 2016)
  • Pär Boman (styrelsemedlem sedan 2015)
  • John Carrig (styrelsemedlem sedan 2014)
  • Nina Linander (styrelsemedlem sedan 2014)
Senast uppdaterad: 2017-04-19