Sök

Åsa Söderström Winberg


Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1957
Invald: 2020

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 203

 • 2 500 B-aktier privat
 • 3 000 B-aktier via privat företag
 • 2 500 B-aktier via närstående

Övriga styrelseuppdrag

 • Ledamot, OEM International AB
 • Ledamot, Fibo AS
 • Ledamot, Currentum Group AB

Utbildning

 • Civilekonom, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • VD, Sweco Theorells AB
 • VD, Ballast Väst AB
 • Marknadschef, NCC Industri
 • Informationschef, NCC Bygg AB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare