Sök

Catherine Marcus

Befattning: Styrelseledamot
Född: USA, 1965
Invald: 2017

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

  • 0 aktier

Övriga styrelseuppdrag

  • Ledamot, PREA
  • Ledamot, Interface Inc.

Utbildning

  • M.S., Real Estate Investment and Development, New York University
  • B.S.E. Real Estate Finance and Entrepreneurial Management, Wharton School, University of Pennsylvania

Arbetslivserfarenhet

  • Co-CEO och Global COO, PGIM Real Estate
  • Global COO och Head of U.S. Equity, PGIM Real Estate
  • MBL Life Assurance Corporation

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare