Sök

Fredrik Lundberg

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1951
Invald: 2011

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

 • 6 032 000 A-aktier och 16 350 000 B-aktier genom L E Lundbergföretagen AB
 • 1 150 000 B-aktier via privat företag
 • 5 376 A-aktier och 1 100 000 B-aktier privat

Övriga styrelseuppdrag

 • Ordförande, AB Industrivärden
 • Ordförande, Holmen AB
 • Ordförande, Hufvudstaden
 • Vice ordförande, Handelsbanken AB
 • Ledamot, L E Lundbergföretagen AB

Utbildning

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
 • Ekonomie doktor h c, Handelshögskolan, Stockholm
 • Teknologie doktor h c, Linköpings Universitet
 • Medicine doktor h c, Karolinska Institutet

Arbetslivserfarenhet

 • Verkställande direktör och koncernchef, L E Lundbergföretagen AB (sedan 1981)

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Beroende i förhållande till större aktieägare