Sök

Hans Biörck

Befattning: Ordförande
Född:  Sverige, 1951
Invald: 2016

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

  • 25 000 B-aktier via privat företag

Övriga styrelseuppdrag

  • Ledamot, Handelsbanken AB

Utbildning

  • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

  • Finans- och ekonomidirektör, Skanska AB
  • Finans- och ekonomidirektör, Autoliv AB
  • Finans- och ekonomidirektör, Esselte AB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare