Sök

Hans Reinholdsson

Befattning: Suppleant, arbetstagarrepresentant

Född: 1972

Utsedd: 2020

Byggnads

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

• 610 B-aktier