Sök

Henrik Sjölund

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1966
Invald: 2024

Aktieinnehav i Skanska

 • 0 aktier

Övriga styrelseuppdrag

 • Ledamot, Cepi (the Confederation of European Paper Industries)
 • Ledamot, Svenskt Näringsliv
 • Ledamot, Skogsindustrierna
 • Ledamot, Industriarbetsgivarna

Utbildning

 • Civilekonom, Linköpings Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • VD och koncernchef, Holmen AB (sedan 2014)
 • VD, Holmen Paper
 • Marknads- och försäljningschef, Holmen Paper
 • Försäljningsdirektör Norden, Holmen Paper

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Beroende i förhållande till större aktieägare