Sök

Jan Gurander

Befattning: Styrelseledamot
Born: Sverige, 1961
Invald: 2019

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2019

 • 0 aktier

Övriga styrelseuppdrag

 • Ledamot, Teknikföretagen

Utbildning

 • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Vice VD AB Volvo (från 2018)

 • Vice VD och CFO AB Volvo

 • CFO & Senior Vice President Finance Volvo Cars

 • CFO MAN Diesel & Turbo SE

 • Group Vice President and CFO Scania AB

 • Investor AB

 • Robur / Swedbank

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare