Sök

Jan Gurander

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1961
Invald: 2019

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

  • 0 aktier

Övriga styrelseuppdrag

  • Ledamot, Teknikföretagen

Utbildning

  • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

  • Vice VD AB Volvo (från 2018)

  • Vice VD och CFO AB Volvo

  • CFO & Senior Vice President Finance Volvo Cars

  • CFO MAN Diesel & Turbo SE

  • Group Vice President and CFO Scania AB

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare