Sök

Jan Gurander

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1961
Invald: 2019

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

  • 5000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag

  • Ordförande, Essity AB

Utbildning

  • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

  • Vice VD, AB Volvo

  • Vice VD och CFO, AB Volvo

  • CFO och Senior Vice President Finance, Volvo Car Group

  • CFO, MAN Diesel & Turbo SE

  • Group Vice President och CFO, Scania AB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Oberoende i förhållande till större aktieägare