Sök

Jan Gurander

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1961
Invald: 2019

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2022

 • 5000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag

 • Ledamot, Teknikföretagen
 • Ledamot, Essity AB

Utbildning

 • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Vice VD, AB Volvo

 • Vice VD och CFO, AB Volvo

 • CFO och Senior Vice President Finance ,Volvo Car Group

 • CFO, MAN Diesel & Turbo SE

 • Group Vice President och CFO, Scania AB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare