Sök

Mats Hederos

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1957
Invald: 2022

Aktieinnehav i Skanska per 29 mars 2022

 • 2 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag

 • Ordförande i Storföretagsrådet inom Fastighetsägarna Sverige
 • Ledamot, Fastighetsägarna Sverige
 • Ledamot, Antilooppi Oy
 • Ledamot, Rebellion Capital AB

Utbildning

 • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
 • Executive Programme in Resilience Thinking, Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet

Arbetslivserfarenhet

 • VD, AMF Fastigheter
 • Fastighetschef, AMF Kapitalförvaltning
 • Chef transaktion, AP Fastigheter (numera Vasakronan)
 • Investment Banker, Enskilda Securities, SEB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare