Sök

Nina Linander

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1959
Invald: 2014

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2018

 • 3 000 B-aktier eget; och 2 600 B-aktier närstående

Övriga styrelseuppdrag

 • Ledamot, Telia Company AB
 • Styrelseordförande, Awa Holding AB
 • Ledamot, AB Industrivärden
 • Ledamot, Castellum AB
 • Ledamot, OneMed AB

Utbildning

 • MBA, IMEDE, Schweiz
 • Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Arbetslivserfarenhet

 • Head of Product Area Electricity, Vattenfall AB
 • Senior Vice President, Head of Staff Unit Finance, AB Electrolux
 • Partner, Stanton Chase International AB

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden

 • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
 • Beroende i förhållande till större aktieägare