Sök

Pär Boman

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1961
Invald: 2015

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2023

  • 1 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag

  • Ordförande, Handelsbanken AB
  • Ordförande, AB Volvo
  • Vice ordförande, AB Industrivärden

Utbildning

  • Ingenjörs- och ekonomexamen, Ek dr hc

Arbetslivserfarenhet

  • Verkställande direktör och koncernchef, Handelsbanken AB

Beroendeförhållande enligt Svensk kod för bolagsstyrning

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Beroende i förhållande till större aktieägare