Sök

Pär Boman

Befattning: Styrelseledamot
Född: Sverige, 1961
Invald: 2015

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2020

  • 1 000 B-aktier

Övriga styrelseuppdrag

  • Ordförande, Handelsbanken AB
  • Ordförande, Essity AB
  • Ordförande, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA
  • Vice ordförande, AB Industrivärden

Utbildning

  • Ingenjörs- och ekonomexamen, Linköpings universitet

Arbetslivserfarenhet

  • 2006-2015 Verkställande direktör Handelsbanken AB

Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden

  • Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
  • Beroende i förhållande till större aktieägare