Sök

Pär-Olow Johansson

Befattning: Suppleant, arbetstagarrepresentant 
Född: Stockholm, 1954
Utsedd: 2014

Region Hus Stockholm Nord Byggnads

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2019

  • 4 755 B-aktier