Sök

Pär-Olow Johansson

Befattning: Suppleant, arbetstagarrepresentant 
Född: Stockholm, 1954
Utsedd: 2014

Region Hus Stockholm Nord Byggnads

Aktieinnehav i Skanska per 31 december 2018

  • 4 304 B-aktier