Sök

Media

Här listas Skanskas koncernpressmeddelanden. Du kan söka på och filtrera pressmeddelanden nedan. Denna sida på engelska innehåller även artiklar om vår verksamhet skrivna på engelska.

 • Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva aktier av serie B i Skanska

  2020-03-26 18:00 CET
  Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2020 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5).
  Pressmeddelande
 • Kommuniké från årsstämman 2020 i Skanska AB (publ)

  2020-03-26 11:30 CET
  Årsstämma 2020 i Skanska AB (publ) hölls torsdagen den 26 mars 2020 i Stockholm.
  Pressmeddelande
 • Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden

  2020-03-25 14:30 CET
  Till följd av situationen med covid-19 har Skanskas valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att Skanskas årsstämma den 26 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 13 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019.
  Pressmeddelande
 • Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

  2020-03-25 13:00 CET
  Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/, där såväl svensk som engelsk version finns.
  Pressmeddelande Finansiella rapporter
 • Styrelsen beslutar att återkalla förslaget om utdelning

  2020-03-24 21:00 CET
  Med anledning av den rådande osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att återkalla förslaget om utdelning till årsstämman den 26 mars.  Koncernen har en stark balansräkning med god likviditet och väl tilltagna outnyttjade kreditlöften. Styrelsen har ambitionen, om förutsättningarna medger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.
  Pressmeddelande
 • Skanska bygger nytt kontorshus åt Castellum i Malmö för cirka 920 miljoner kronor

  Skanska bygger nytt kontorshus åt Castellum i Malmö för cirka 920 miljoner kronor

  2020-03-23 08:00 CET
  Skanska har tecknat avtal med fastighetsbolaget Castellum om att bygga E.ON:s nya nordiska huvudkontor i Nyhamnen, Malmö. Kontraktet är värt cirka 920 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2020.
  Pressmeddelande
 • Skanska säljer kontorshus i Warszawa, Polen, för EUR 98 M, cirka 1,0 miljarder kronor

  Skanska säljer kontorshus i Warszawa, Polen, för EUR 98 M, cirka 1,0 miljarder kronor

  2020-03-23 07:30 CET
  Skanska har sålt kontorshuset Generation Park Z i Warszawa, Polen, till Deka Immobilien, en av Europas ledande fastighetsförvaltare, för EUR 98 M, cirka 1,0 miljarder kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i det första kvartalet 2020. Tillträdet till fastigheten är planerat till det andra kvartalet 2020.
  Pressmeddelande
 • Anders Candell ny Senior Vice President IT på Skanska AB

  2020-03-16 14:00 CET
  Den 17 augusti 2020 tillträder Anders Candell som ny Senior Vice President för IT på Skanska AB.
  Pressmeddelande
 • Information om Skanskas årsstämma den 26 mars 2020 med anledning av coronaviruset

  2020-03-13 08:00 CET
  Skanskas årsstämma kommer att genomföras som planerat. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har dock beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder.
  Pressmeddelande
 • Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning tillgänglig på webbplatsen

  2020-03-05 13:00 CET
  Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.group.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen beställas.
  Pressmeddelande

Jacob Birkeland

Presschef

+46 10 44 91 957 +46 76 89 97 269
Contact

Andreas Joons

Press Officer

+46 76 87 07 551 +46 10 44 90 494
Contact

Annika Svensson

Press Officer

+46 10-448 15 15 +46 73-410 13 73
Contact

Pressjour 

+46 10 448 88 99

Prenumerera på pressmeddelanden från Skanska via e-post eller RSS