Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2018-09-28 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under September 2018 har på aktieägares begäran 6 460 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 444 479.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 726 823 aktier av serie A, och 400 176 249 av serie B.

Contact: André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations
Telefon 0104481363