Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2021-05-31 11:00 CET
Pressmeddelande

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2021 har på aktieägares begäran 1 620 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 596 999 015.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 677 327 aktier av serie A, och 400 225 745 av serie B.

Contact: André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations
Telefon 0104481363