Sök

Kommentar vad gäller fackliga relationer i USA

2019-12-05 15:47 CET
Artikel

På Skanska är det både naturligt och viktigt att värna vår relation med fackföreningar. 

Vid en jämförelse mellan den fackliga kulturen i Sverige och våra övriga marknader och USA i synnerhet finns skillnader – även på delstatsnivå inom USA. På vårt största projekt någonsin, flygplatsen LaGuardia i New York, finns till exempel 23 fackförbund representerade. I andra stater såsom Florida är de fackliga traditionerna annorlunda, vilket skapar andra förutsättningar för Skanska att bedriva verksamhet. När det kommer till frågan om externa platsbesök ska de vara planerade och organiserade på förhand och genomföras tillsammans med företaget.

I enlighet med våra värderingar stöder Skanska arbetarnas rätt att organisera sig och kommer att förbli öppen för att arbeta med fackföreningar i alla regioner i USA.