Sök

Skanska når financial close om sjukhuset New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien

2015-03-13 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har nått financial close om Papworth Hospital NHS Foundation Trust om sjukhuset New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll. Byggkontraktet är värderat till omkring GBP 140 M, cirka 1,8 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i första kvartalet 2015.

Skanskas andel av investeringen är GBP 5,5 M, cirka 70 miljoner kronor, vilket representerar 50 procent och Equitix står för resterande 50 procent.

Konsortiet består av Skanska tillsammans med OCS, som kommer att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheten.

Byggstart förväntas ske omgående, och projektet beräknas vara färdigställt i början av 2018.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.