Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2015-03-19 08:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 25 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon
010-448 89 00, e-post Contact.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900