Sök

Uppdatering gällande Skanska Brasilien

2015-03-24 07:00 CET
Pressmeddelande

Brasiliens konkurrensmyndighet (the Administrative Council of Economic Defence, CADE) och revisionsmyndigheten (Comptroller General, CGU) har meddelat att de kommer att inkludera fler företag i den pågående utredningen kring Petrobras, ett av dem är Skanska do Brasil.

Skanska har nolltolerans mot korruption och ser allvarligt på situationen.

I juli 2014 annonserade Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle avvecklas. En ny vd för Skanska Latinamerika utsågs, även flera andra nyckelpersoner har ersatts. Skanska kommer att slutföra de pågående byggprojekten och bjuder inte på nya. Drift- och underhållsverksamheten kommer att avyttras.