Sök

Skanska utvalt att ingå i Welsh Waters Asset Management Programme i UK

2015-03-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i partnerskap med Hyder Consulting Ltd, blivit utvalt att ingå i Welsh Waters AMP6 programme i Storbritannien.

Kontraktet löper i sin helhet från 2015 till 2020, med möjlighet till fem års förlängning. Värdet för Skanska under de första två åren kommer att vara omkring GBP 46 M, cirka 580 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Arbetena inleds i april 2015, efter en planerings- och utvecklingsfas som involverat alla partner.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900