Sök

Skanska bygger om delar av Urban Escape-kvarteret i Stockholm för 600 miljoner kronor

2015-03-31 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med AMF Fastigheter AB om renovering och ombyggnad av en fastighet som bland annat inhyser Gallerian i Stockholm. Uppdraget är värt cirka 600 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för första kvartalet 2015.

Uppdraget är en del i AMF Fastigheter ABs utvecklingsprojekt Urban Escape Stockholm. Projektet innefattar ett helt kvarter med fem fastigheter på 130 000 kvadratmeter i centrala Stockholm samt gatumiljön. Målet är att skapa ett stadsrum med internationell attraktionskraft.

Skanskas uppdrag består i att bygga om och rusta upp 27 000 kvadratmeter lokaler i nio våningar till moderna flexibla kontorslokaler. Skanska ska även genomföra en påbyggnad motsvarande 3 plan och totalt 7 000 kvadratmeter bruttoarea. Det är ett avancerat byggprojekt som utförs med stort fokus på logistik och säkerhet. Gallerian som är inrymd i de nedersta våningarna kommer att hållas öppen under hela byggtiden.

Kontorshuset ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt miljöcertifieringssystemet LEED, på näst högsta nivån guld.

Byggstart sker omgående och kontorshuset ska stå färdigt under sommaren 2017.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Henrik Gustavsson, District Manager
Telefon +46104480325