Sök

Ny vice VD med ansvar för riskhantering, etik, miljö och samhällsengagemang

2015-04-10 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanskas koncernledning förstärks med Christel Åkerman som för närvarande ansvarar för Risk Management i Skanska. Hon tillträder omgående och kommer i koncernledningen att ansvara för riskhantering, etik, miljö och samhällsengagemang. Förändringen innebär att koncernens fokus på risk- och etikarbete förstärks ytterligare.

Christel Åkerman som är utbildad jurist har arbetat inom Skanska sedan 1994 på en rad olika befattningar i Sverige och inom Skanskas internationella verksamheter. De senaste åtta åren har Christel arbetat vid Skanska AB varav två med uppgradering av etikarbetet och sex år inom Risk Management.

– Christel är en stark och uppskattad ledare med lång erfarenhet från många delar av vår verksamhet där hon varit drivande i framgångsrika förändringsarbeten. Hon har en osviklig etisk kompass och erfarenhet från vårt etikarbete. Hon har varit avgörande för vidareutvecklingen av koncernens riskarbete och har dessutom sett till att vi har höjt riskkompetensen inom affärsenheterna, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska.

Arbetet med att rekrytera en ny chef för koncernstab Risk Management har inletts.