Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2015

2015-05-06 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2015 jämfört med januari-mars 2014

Sammanfattning

 • Orderingången i byggverksamheten uppgick till 30,2 (31,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 14 procent.
 • Orderstocken uppgick till 181,2 (Dec 31 2014; 170,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var orderstocken oförändrad.
 • Intäkterna uppgick till 34,1 (27,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 832 (656) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 18 procent.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 622 (595) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent.
 • Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 1 075 (929) Mkr.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –3,4 (–3,1) miljarder kronor.
 • Totala nettoinvesteringar uppgick till –0,5 (–0,4) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–3,3) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 5,9 (Dec 31 2014; 8,4) miljarder kronor.
 • Resultatet per aktie ökade med 17 procent till 1,26 (1,08) kronor.

Denna rapport kommer att presenteras på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 i Stockholm, och kan även följas via telefonkonferens och webbcast den 6 maj klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900