Sök

Skanska preferred bidder för projektet att ersätta terminalbyggnaden på LaGuardia i New York City, USA

2015-05-29 08:00 CET
Pressmeddelande

LaGuardia Gateway Partners, där Skanska ingår som partner, har blivit utvalt av Port Authority of New York and New Jersey, USA, som preferred bidder i projektet om att ersätta LaGuardia Central Terminal. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar övertagande av driften av den befintliga centralbyggnaden och att bygga, finansiera, driva och underhålla en ny ersättningsterminal fram till 2050. Valet gör att LaGuardia Gateway Partners kan påbörja förhandlingar med kunden för att slutföra hyresavtalet och påbörja processen för att nå commercial och financial close.

Projektet förväntas bli finansierat av eget kapital, lån, passageraravgifter, detaljhandel och intäkter från flygbolag. Det totala värdet av byggkontraktet är enligt Port Authority of New York and New Jersey omkring USD 3,6 miljarder, cirka 30,5 miljarder kronor.

Skanskas andel av kapitalinvesteringen blir upp till 40 procent och andelen av byggkontraktet är 70 procent, vilken kommer att delas lika mellan Skanska USA Building och Skanska USA Civil. Ingen bokning eller investering kommer att redovisas före financial close, som är beräknat att ske 2016. Byggarbetena beräknas starta direkt efter financial close.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.