Sök

Skanska bygger andra etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 1,2 miljarder kronor

2015-05-29 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga andra etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Lund. Kontraktet är värt 1,2 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Det innebär att 900 miljoner kronor inräknas i orderingången för Skanska Sverige för andra kvartalet 2015, och resterande del i orderingången för Skanska UK i samma kvartal.

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad forskningsområden som miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

Skanska och ESS tecknade förra året ett samverkansavtal för hela byggprojektet samt ett utförandeavtal för första etappen som bland annat innefattar schaktningsarbeten, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

Den andra etappen som det nu slutits avtal om, innefattar installationer i ett antal byggnader, ställverk och transformatorer, markarbeten inklusive pålning, landskapsarbeten samt betongarbeten till målbyggnad och experimenthallar.

Byggprojektet planeras i ett flertal etapper där separata avtal sluts vid inledningen av varje etapp. Arbete pågår för att fastställa omfattning och kostnad för kommande etapper.

Forskningsanläggningen ska vara färdigbyggd 2019.

Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Contact: Dan-Magnus Sköld, Executive Vice President (EVP)
Telefon +46104488008