Sök

Skanska säljer kommersiell fastighet i Bristol, Storbritannien, för cirka 420 miljoner kronor

2015-06-22 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer 66 Queen Square i Bristol, Storbritannien, till Aviva Investors Property Trust för GBP 33 M, cirka 420 miljoner kronor. Transaktionen registreras i andra kvartalet 2015.

Fastigheten är delvis ett nybygge och delvis en restaurering av en georgiansk byggnad, som totalt kommer att omfatta 5 700 kvadratmeter.

Byggarbeten pågår och planeras vara slutförda i september 2015.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.