Sök

Skanska bygger skolor i Fairfield, Ohio, för cirka 390 miljoner kronor

2015-06-24 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har i joint venture med Megen Construction skrivit kontrakt med Fairfield City Schools och Ohio Facilities Construction Commission om att uppföra tre skolbyggnader i Fairfields, Ohio. Kontraktet är värt totalt USD 65 M, cirka 550 miljoner kronor, och Skanska kommer att inkludera sin andel, USD 46 M, cirka 390 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2015.

Projektet omfattar bland annat rivning av Central Elementary och Fairfield Freshman School samt byggnation av tre skolfastigheter med en total yta om cirka 30 000 kvadratmeter. Alla tre fastigheterna har förregistrerats för LEED-certifiering.

Byggarbetena kommer att starta i september 2015 och beräknas vara avslutade i augusti 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.