Sök

Skanska renoverar och bygger ut flygplatsen Tampa International i Florida, USA, för cirka 500 miljoner kronor

2015-06-29 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett kompletteringskontrakt om att renovera och bygga ut flygplatsen Tampa International i Tampa, Florida. Kontraktet är värt totalt USD 60 M, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2015.

Skanska inledde arbetena med utbyggnaden i december 2014. Renoveringen kommer att påbörjas i juli 2015 och hela projektet beräknas vara färdigställt i november 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.