Sök

Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 510 miljoner kronor

2015-07-01 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett kontrakt om att bygga ut vårdanläggningen Orange Regional Medical Center i Middleton, New York. Kontraktet är värt totalt USD 61 M, cirka 510 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2015.

Skanska kommer att bygga ut sjukhusfastigheten med en ny kontorsbyggnad om 14 000 kvadratmeter i fem våningar och en separat cancerenhet om 2 400 kvadratmeter. Det kommer också att bli ytterligare 800 nya parkeringsplatser på området.

Byggarbetena har inletts och beräknas vara klara i slutet av 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.