Sök

Skanska bygger kraftverk i New York, USA, för cirka 2,1 miljarder kronor

2015-07-02 08:15 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett kontrakt med Competitive Power Ventures Holdings (CPV) om att bygga det nya CPV Valley Energy Center i Wawayanda, New York. Kontraktet är värt totalt USD 255 M, cirka 2,1 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för andra kvartalet 2015.

Skanska kommer, tillsammans med sina joint venture-partner Burns & McDonnell och Ecco Enterprises, att bygga det nya naturgaseldade kombikraftverket CPV Valley Energy Center. Med en bruttokapacitet på närmare 675 megawatt kommer det att förbättra energieffektiviteten i regionen och försörja mer än 600 000 hem med energi.

Byggarbetena inleds i juli och beräknas till större delen vara klara under 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.